Projektet humanitare dimërore, dhurim batanijesh

Në kuadër të ditëve të solidaritetit human me shtresat në nevojë dhe të realizimit të projekteve humanitare dimërore është bërë këtë të martë dhe dhurimi i batanijeve.

Ndihmën e përfituan 32 familje jetimësh dhe në nevojë. Për çdo familje u dhanë dy batanije.

Aktiviteti i zhvilluar pasoi një sërë veprimtarish dhuruese, në të cilat janë shpërndanë ndihma të tjera për familjet e jetimëve, si dru zjarri, soba dhe ushqime.

Një gamë e gjerë aktivitetesh humanitare të dedikuara jetimëve dhe familjeve të tyre synon t’ua lehtësojë sadopak vështirësitë e jetesës në stinën e dimrit.

Realizimi i projekteve mundësohet nga bashkëpunimi i Fondacionit ALSAR me organizata, shoqata dhe fondacione partnere.

Slide Slide Slide Slide
soap 2 day