Ramazan të mbarë, agjërim të lehtë e të pranuar!

Fondacioni ALSAR uron çdo besimtar musliman në këtë ditë të parë të Ramazanit për agjërim të lehtë e të pranuar!

Ramazani është muaj i përkushtimit në besim, muaj i bekuar që na afron me njëri-tjetrin dhe që i forcon ndjenjat e dhembshurisë dhe të solidaritetit në shoqëri.

Dhënia pas devotshmërisë dhe adhurimit theksueshëm në Ramazan është reflektim i vetëdijes për Krijuesin tonë.

Përkorja, modestia, kujdesi i shtuar në sjellje, përzgjedhja e fjalëve të thëna, qëndrimi larg gjërave të zakonshme dhe të domosdoshme në përditshmërinë tonë, mosngrënia dhe mospirja gjatë ditës, janë shprehje e vullnetit për t’iu përulur nënshtrueshëm të Plotfuqishmit.

Le të shërbejë ky muaj për të na bërë më të mirë, më të devotshëm, le të na thellojë në bërjen e të mirave dhe në ndalimin e të këqijave!

Na i bëftë, pra, ky Ramazan zemrat më të dëlira, na afroftë më tepër me Zotin!

soap 2 day