Sheh dritën e botimit fjalori i homonimeve, vepër e tre autorëve

Botimi i radhës i Fondacionit ALSAR i përket fushës së gjuhësisë. “Fjalor i homonimeve leksikore në gjuhën shqipe” botohet me autorësinë e tre emrave, Ali Jashari, Bahtijar Kryeziu dhe Olger Brame.

Fjalori pason një varg botimesh të Fondacionit ALSAR përgjatë këtij viti, dalluar mes tyre për specifikën e tij. Ai përbën një material mjaft të dobishëm në punën krijuese të njerëzve të penës, ndihmues për shkollarët, përkthyesit, etj.

Nën titullin “Fjalor i homonimeve leksikore në gjuhën shqipe” pasqyrohet një shtresë e veçantë e leksikut të shqipes, pra, fjalë që janë të njëjta nga forma (përbërja tingullore), por të ndryshme nga përmbajtja (kuptimi leksikor). Sa për ilustrim, si shembull mund të sjellim fjalët botë, bartëse të kuptimeve, “rruzulli i tokës”, “baltë, deltinë”, “sëmundja e tokës”, apo qas në një përdorim me kuptimet “afroj, pranoj, pëlqej” dhe qas në një tjetër përdorim me kuptimet “largoj, përzë, dëboj”.

Ky fjalor përmban rreth 12 mijë fjalë homonime të renditura alfabetikisht në dyshe ose në vargje homonimike. Për çdo homonim jepet kuptimi apo kuptimet leksikore, ilustruar me shembuj përdorimi. Për të lehtësuar përdorimin e fjalorit, në fund të tij është dhënë dhe treguesi i njësive homonimike që përmban ai.

Një punë disavjeçare e autorëve Ali Jashari (Universiteti i Korçës), Bahtijar Kryeziu (Universiteti i Gjilanit, Kosovë) dhe Olger Brame (Universiteti i Korçës), fjalori i shtohet kolanës së pasur të botimeve shkencore të Fondacionit ALSAR.

Slide Slide Slide
soap 2 day