“ndihmesa për jetimin, ndihmë e shquar për shëndetin moral të shoqërisë”

Fondacioni “Alternativa e së Ardhmes” (ALSAR) organizoi me datë 30 korrik 2019 në Sallën “Unesko” të Muzeut Historik Kombëtar  në Tiranë një veprimtari  kushtuar fëmijëve jetimë “Ndihmesa për jetimin, ndihmë e shquar për shëndetin moral të shoqërisë”, ku u realizua dhe shpërndarja e ndihmës monetare dhe dhuratave për fëmijët pjesëmarrës.

Në këtë aktivitet, ku ishin të pranishëm fëmijë jetimë nga e gjithë Shqipëria, merrnin pjesë Kryetari i Unionit të Organizatave të Shoqërisë Civile të Botës Islame Z. Ali Kurt, Kryetari i Organizates Wefa Z. Musab AYDINpërfaqësues të Organizatave të Shoqërisë Civile të Botës Islame.

ALSAR, përmes zhvillimit të këtij projekti ndër vite ka synuar të ofrojë një ndihmesë dhe përkujdesje për fëmijët jetimë, në drejtim të lehtësimit të vështirësive ekonomike familjare, si dhe të edukimit dhe të arsimimit të tyre, duke e konsideruar këtë si një ndihmesë modeste, por pozitive dhe shumë të rëndësishme jo vetëm për fëmijët jetimë, por edhe për të ardhmen e mbarë shoqërisë shqiptare.

Programi artistik i këtij aktiviteti ishte i larmishëm. Ai u alternua me:

Interpretimin e këndimit të Kuranit Famëlartë; Himnet kombëtare, si dhe fjalët përshëndetëse të:

Ø  Kryetarit të Fondacionit ALSAR, z. Mehdi Gurra, i cili paraqiti një pasqyrim të shkurtër të veprimtarisë së Fondacionit ALSAR ndër vite dhe shërbimeve që ajo ofron për fëmijët jetimë e më gjerë. Në përfundim të fjalës së tij, Z. Gurra falënderoi të gjithë donatorët, veçanërisht Fondacionin WEFA, i cili bëri të mundur ofrimin e donacionit në ndihma financiare dhe dhurata.

Ø  Kryetarit të  Organizates WEFA me qendër në  Gjermani,   Z. Musab AYDIN si dhe

Ø   Kryetarit të Unionit të Organizatave të Shoqërisë Civile të Botës Islame Z. Ali Kurt.

Prezantimi i repertorit të pasur të ansamblit artistik të fëmijëve, krijoi një atmosferë elektrizuese me këngë e valle nga treva të ndryshme të Shqipërisë të veshur me kostume popullore duke shpalosur në sallë një larmi ngjyrash e tingujsh që përfshinë dhe entuziazmuan fëmijët dhe të ftuarit.  Spektakli vijoi me performancën e mrekullueshme të artistit të mirënjohur Met Selimi.

Në përmbyllje të këtij aktiviteti, fëmijëve iu shpërndanë dhurata në artikuj veshmbathje si dhe ndihma financiare në vlerën e 28 eurove në muaj për periudhën e 3 mujorit të dytë të vitit 2019 mundësuar falë ndihmës dhe kontributit te Organizatës WEFA me qendër në Gjermani.

soap 2 day