Sava Pasha, jeta dhe vepra e “një njeriu me shumë dhunti”*

Nga: Thomas Frashëri

“Conspicuous among the non-Mussulmans

was that same Savas Pasha, an Albanian Physician,

President of the Ottoman University,

a man of extremely versatile genius”

 

Antonio Carlo Napoleone GALLENGA

“Two Years of the Eastern Question”, vol. II, 1877.

 

Autori i veprës në dy vëllime, “Studim mbi teorinë e të drejtës islame”, mbetet një personalitet shumëdimensional, hera-herës edhe paradoksal. Doktor në mjekësi, diplomat, nëpunës i lartë osman, i krishterë ortodoks për nga besimi, Sava Pasha qe gjithashtu një intelektual i kalibrit ndërkombëtar me bindje pozitiviste dhe kozmopolite të karakterizuara nga përkatësi të shumëfishta kulturore, franceze, helene, turko-osmane dhe shqiptare, për të përmendur veç kryesoret.

Sava Pasha lindi si Joan (Hristodhul) Sava (Ιωάννης Σάββας) në Janinë, më 1832, pranë spitalit të vjetër të qytetit, në rrugën Korais, në shtëpinë e dr. Kristo Savës, nga parësia e Janinës. Paraardhës të Joanit, Dhimitër, Pano dhe Petro Sava ishin shquar si sipërmarrës të mëdhenj me biznese dhe veprimtari tregtare mjaft të lakmueshme brenda dhe jashtë Perandorisë Osmane, si në Rusi dhe në Europën Qendrore. Petro Sava shfaqet më 1792 si arhond i Janinës dhe mbështetës i Ali Pashë Tepelenës përkundrejt rivales së tij, Aishe hanëm Gjirokastrës. Savat ishin mirëbërës të Janinës dhe kujdeseshin për pajimin e vajzave të varfra, si edhe për mirëmbajtjen e spitalit të qytetit.

Nga nëna, Eleni Pano, me të cilën kaloi pjesën më të madhe të jetës, Joan Sava rridhte prej Panollarëve të Frashërit, degëzim i moçëm i mbetur i krishterë pas kalimit në Islam të një pjese të madhe të Frashërllinjve historikë. Një sharmend i Panollarëve hodhi rrënjë në Janinë në mes të shek. XVIII, duke u numëruar mes “eupatridëve”, pra, fisnikëve të qytetit, pasi u shqua në jetën politike dhe sociale dhe thuri krushqi me familje të dorës së parë me prejardhje të hershme shqiptare, si Palli-t paramithiotë dhe Melasët, ose Mellanjët janiniotë. Gjyshi nga nëna i Joan Savës, Joan Anastas Pano, ishte emëruar më 1819 nga Ali Pashë Tepelena dhe patriarku ekumenik Grigori V si një nga eforët (kujdestarët) e gjimnazit të shquar janiniot Kaplani, pararendës i Zosimeas. Kushëri i parë i Eleni Panos ishte mendimtari i shquar Leon Melas, autor i Ο Γεροστάθης, një nga librat më në modë në shek. XIX në Levant dhe vepra e preferuar e rilindasit Thimi Mitko. Një tjetër i afërm i dalluar i Joan Savës ishte edhe Anastas Pano, kamejkam dhe regjent i principatave të Vllahisë dhe Moldavisë, një nga artizanët kryesorë të bashkimit të Rumanisë më 1858-1859.

Joan Sava, i cili kishte vetëm një motër, Sofinë, u formua kështu në gjirin e dy familjeve të përfshira në vorbullën e ndryshimeve socio-politike të ethshme në një qytet multietnik dhe multifetar, ku konvergjencat farefisnore dhe interesat ekonomike ishin, në të vërtetë, shumë herë më të forta se sa dasitë fetare brenda llojit. Gjithë kjo gjatë një intervali kohor që shkon nga krijimi i shtetit modern grek deri në jetësimin e reformave të Tanzimatit.

Pas shkollimit të plotë në Zosimea, Joan Sava u vendos në Stamboll për të ndjekur studimet në shkollën perandorake të mjekësisë (Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane), në të cilën u specializua si mjek legjist. Studime të thelluara mjekësie ai kreu edhe në Paris. Vjetari i të diplomuarve në fakultetin e mjekësisë së Pizës në Itali dëshmon se “Giovanni di Christoforo Savas, di Giannina” kishte marrë titullin e doktorit në mjekësi edhe në këtë universitet me prestigj më 1855.

Joan Sava efendiu u shqua që herët për nga aftësitë e tij profesionale, por edhe prej erudicionit të rrallë. Më 1866 mori pjesë si delegat i Persisë në konferencën ndërkombëtare të shëndetësisë të mbajtur në Stamboll. Një vit më parë qe përzgjedhur nga vezirët Mehmet Emin Ali Pasha dhe Fuad Pasha si zv/kryetar i Komisionit të Higjienës Publike, në momentin kur në Stamboll kishte pllakosur një nga epidemitë më të rënda të murtajës, në një situatë të përgjithshme paniku. Meqenëse e kreu me shumë përpikëri dhe devotshmëri detyrën e tij në këtë rast, veziri i madh, Mehmet Emin Ali Pasha, e mori në stafin e tij gjatë një udhëtimi në ishullin e Kretës, gjithmonë të trazuar nga revoltat. Më 1868, Sava efendiut iu dha grada e pashës nga sulltan Abdylazizi I, dhe, me ndërhyrjen e vezirit të madh, dr. Aristarhi beut, dhe përfaqësuesit britanik në Stamboll, Sir Henry Bulwer, iu mirëbesua guverna e vilajetit të Sfakias, po në Kretë. Në këtë detyrë do të qëndrojë rreth gjashtë vjet dhe, me gjithë paragjykimet e një popullsie lokale të fanatizuar, do të qeverisë në mënyrë të urtë, duke ngritur shkolla, institucione të dobishme publike dhe duke promovuar politika zhvillimore.

Më 1874, Sava Pasha u kthye në Stamboll, për t’u emëruar drejtor i Shkollës Sulltanie në Gjylhane (Mekteb-i Sultani). Në rrugëtimin e shpejtë drejt modernitetit të kësaj shkolle me nam, Sava Pasha do të luajë një rol të dorës së parë, duke filluar me zhvendosjen e saj në pjesën më kozmopolite të kryeqytetit, në Pera-Bejoll, në pallatin e vjetër të Gallatasarajit, emër i cili u përvetësua menjëherë nga vetë shkolla. Ndërkohë që universiteti i brishtë i Stambollit (Dar-ul-funûn) ndeshej me vështirësi të panumërta për të mbijetuar, Sava Pasha pati sukses në çeljen brenda Gallatasarajit të departamenteve të drejtësisë dhe të inxhinierisë, duke e ngritur institucionin franko-osman që drejtonte, sipas të gjithë autorëve, në nivelin e një universiteti. Shumë shpesh në literaturë madje themeluesin dhe rektorin e parë të institucionit universitar në Stamboll e gjejmë të lidhur me emrin dhe veprën e Sava Pashës.

Për të mëkëmbur Gallatasarajin, Sava Pasha diti, në kundërshtim me “rivalët” e tij të Dar-ul-funûn, të bindte shejhulislamin se çelja e një shkolle inxhinierësh civilë dhe një shkolle drejtësie në ish-shkollën Sulltanie nuk e cenonte integritetin dhe përparësinë e fesë islame. Falë taktikës së tij, Sava Pasha mund të shpallte publikisht më 1875, në prezencë të vetë Hasan Fehmiut, shejhulislamit të kohës, se “sot dy departamentet e shumëpritura të Dar-ul-funûn, Drejtësia dhe Inxhinieria Civile, i janë bashkuar liceut, duke e ngritur virtualisht institucionin tonë në nivelin e një universiteti”.

I pata ndarë kurset shkencorë nga mësimdhënia në Lice dhe pata themeluar fakultetin e drejtësisë, si dhe një fakultet shkencash tërësisht të pavarur dhe të ndarë nga arsimi i mesëm. Një vit më vonë themelova fakultetin e letërsisë. Botova një broshurë për t’u bërë me dije popullsive të perandorisë organizimin e universitetit të parë osman dhe shpalla themelimin e tij përmes një fjalimi të mbajtur ditën e ndarjes së çmimeve të vitit shkollor 1875. Ngjarja solemne tërhoqi një mori të jashtëzakonshme pjesëmarrësish. Ajo u zhvillua brenda rrethimit të vjetër të Gjylhanes dhe u kryesua nga djali i sovranit. Të gjitha autoritetet perandorake të kryeqytetit ishin të pranishme. Të gjitha misionet e huaja ishin të përfaqësuara” (SAVVAS PACHA, Etude sur la théorie du droit musulman, I, XXXI (a)).

Në këtë shkollë, e cila “lulëzoi nën udhëheqjen e tij”, disa dhjetvjetsha më vonë, Ali Sami Yen, djali i ish-sekretarit të Sava Pashës, Sami bej Frashërit, do të themelojë klubin e famshëm sportiv të Gallatasarajit.

Aty ku Sava Pasha ka dhënë një kontribut tjetër themelor është në procesin e përditësimit të së drejtës islame nëpërmjet një qasjeje të posaçme realiste dhe instrumentale. Në kohën kur përpiqej për të çelur shkollën e drejtësisë brenda Gallatasarajit, Sava Pasha kishte vënë re se sa e padepërtueshme ishte bërë për brezat e rinj jurisprudenca islame nga pikëpamja e teorisë (usul-ul-fikh) dhe metodës legjislative (furu-ul-fikh), ndaj si njohës i thellë i lëndës prej vitesh, vendosi ta ngrejë në rangun e një disipline universitare, me një synim epërsisht shkencor dhe emancipues (SAVVAS PACHA vep.cit., I, XXIV). Sava Pasha i pati kushtuar të drejtës islame vite të tëra nxënieje, me mjeshtra dhe metoda autoritative si ato të Imam Azamit (Ebu Hanife), Rauf Efendiut, Ibrahim el-Halebit, Mulla Husrevit, Nuri Efendiut të Kytahjas, e të tjerë (po aty, XXXV). Ai ishte thellësisht i bindur se edhe shoqëritë muslimane janë të prirura për përparim dhe adaptim dhe se bashkëjetesa e sistemeve fetare është detyrë historike përballë së cilës muslimanët dhe filozofia e tyre juridike nuk duhet të tuten.

E lus lexuesin të mos mendojë se i kam vënë vetes për qëllim detyrën e vështirë për të përcaktuar zanafillat e vërteta dhe karakterin krejt të veçantë të së drejtës islame, me synimin për të lëvduar institucionet e krijuara nga mësimet e Profetit të Islamit, apo për të shpallur sipëraninë e një feje mbi një tjetër. Do të më bënte përndryshe me faj pa të drejtë dhe do të pengonte veten për të gjykuar me paanësi një studim absolutisht jashtë çdo konsiderate politike apo fetare. Çmoj se të gjitha besimet janë të denja për respekt dhe të ngjashmit e mi i dua njësoj, cilado qofshin besimet apo kultet e tyre. E gjithë jeta ime publike e vërteton këtë, gjë për të cilën mund të jem veçse krenar. Përvoja më ka vërtetuar gjithashtu se përzierja e fesë me politikën është një punë e prapshtë. Jam i krishterë i bindur, por nuk mund të jesh i krishterë nëse nuk i do të gjithë njerëzit dhe nuk je i drejtë me të gjithë. Si i krishterë, pra, po e hulumtoj ligjin e Muhamedit. E shqyrtoj me paanësinë më të përkryer, me respektin më të madh dhe me gjykimin më rigoroz” (SAVVAS PACHA, vep.cit., I, XXII-XXIII).

Ky qëndrim përparimtar e afron shumë me rilindasit shqiptarë dhe e ndan përfundimisht nga sektarizmat në modë të asaj kohe.

Shumë autorë, përfshirë edhe bashkëkohorë, e konsiderojnë këtë dijetar të krishterë ortodoks jo vetëm si një nga njohësit më të mirë të doktrinës juridike islame, por edhe si një nga komentuesit e saj më të guximshëm. Sava Pasha nuk ngurroi të kridhej në burimet më të hershme të së drejtës islame, për të nxjerrë në pah tiparet e saj më genuine semitike (SAVVAS PACHA, vep.cit., I, I, 74). Nuk mungojnë në qasjen e tij krahasimet me nocionet juridike të së drejtës kanonike kristiane dhe romake, dhe as kritikat ndaj pedantizmit ku doktrina, nëse braktiste parimet hanefite, rrezikonte, sipas tij, të përhumbej në shek. XIX, duke i lënë popullsitë muslimane në udhëkryq dhe në padituri (po aty, I, I, 151-158). Vlen megjithatë të theksohet se vepra e Sava Pashës pati dy oponentë të ashpër tek njohësit nga më të dalluarit e jurisprudencës islame, përkatësisht Ignace Goldziher dhe Christiaan Snouck Hurgronje.

Risia e vërtetë në veprën e Sava Pashës është përpjekja për themelimin e një teorie konstitucionalizmi islam dhe më veçanërisht osman, së bashku me një sistem të drejtash fundamentale me burim të drejtën islame. Kjo është edhe arsyeja pse vepra e tij madhore, “Studim mbi teorinë e të drejtës islame”, u botua në mërgim në Paris për t’i shpëtuar censurës, por që më vonë u përshëndet fuqishëm edhe nga teologë të mëdhenj islamë, sidomos nga ish-shejhulislami Mustafa Sabri Efendiu. Madje, sipas dokumentacionit osman, menjëherë pas botimit të vëllimit të parë, sulltan Abdylhamiti II kërkoi një përkthim të tij për ta shfletuar privatisht.

Larg së paraqituri prurjet e qytetërimit nën vellon e Krishterimit, këto të fundit duhen “islamizuar”, sipas këshillës së Sawas-Pacha, pra, lipset t’i përkojnë njërit prej teksteve të Kuranit dhe të legjislacionit islam. Duke përmbushur këtë kusht, gjithëkush zotëron shpirtrat, do të zotërojë edhe trupin” (Ch. MISMER, Souvenirs du monde musulman, 326).

Të njohësh metodën, rregullat dhe mjetet përmes të cilave është ngjizur ligji islam, merr nga një pikëpamje praktike, si për shtetet islame, si për shtetet kristiane që qeverisin popullsi muslimane, një rëndësi krejt të posaçme: ajo i jep juriskonsultit dorë të islamizojë të gjithë të vërtetat dhe t’i bëjë kështu të pranueshme për ndërgjegjen muslimane.

Përparimi është ligji i Islamit. Imobilizmi është i dënuar nga Zoti dhe nga i Dërguari i Tij. Mirëpo progresi, siç e kam thënë, duhet të paraqitet në një formë islamikisht korrekte për t’u bërë i pranueshëm. Të gjitha ligjet dhe institucionet, të gjitha inovacionet shkencore, shoqërore dhe politike, të nevojshme për mbrothësimin e popujve mund të nxirren fare lehtë nga burimet e Islamit ose të serviren mbi të vërtetat që ai përmban. Çdo musliman është i shtrënguar kësisoj t’i konsiderojë si detyrime fetare dhe t’i pranojë me respekt dhe mirënjohje. Sado të vështira qofshin, aty do ta gjejë lumturinë dhe shëlbimin e tij” (SAVVAS PACHA, vep.cit., I, II, 165-166).

E tillë qasje epërsisht shkencore dhe dituridashëse, në mënyrë të natyrshme, nuk e pengonte Savën të jepej edhe pas studimeve helenike, duke qenë anëtar themelues i shoqërisë dhe revistës për mbështetjen e studimeve greke. Aq më pak e pengonte ajo të mbështeste emancipimin politik dhe kulturor të shqiptarëve nëpërmjet një rrjeti farefisnor dhe shoqëror mjaft efikas në Stamboll, ndërveprimet me të cilin meritojnë me patjetër hulumtime të hollësishme dhe një studim të posaçëm.

Në cilësinë e drejtorit të Gallatasarajit, pasi mori emërimin përkatës nga sulltan Abdylhamiti II në tetor 1876, Sava Pasha u bë pjesë aktive e komisionit që hartoi kushtetutën e parë osmane (Kanûn-ı Esâsî). Në komision atij iu dha mundësia të bashkëpunojë ngushtësisht me dy bashkatdhetarë dhe figura historike me rëndësi, Namik Kemalin dhe Abedin bej Dinon. Veziri i madh, Mid’hat Pasha, i cili kryesonte procesin, e humbi vlerësimin që dikur Sava kishte ushqyer për të pikërisht gjatë punimeve të komisionit. Si për ta falënderuar dhe për ta ndëshkuar njëherazi, pak ditë përpara se të merrte tatëpjetën e tij politike, Mid’hat Pasha e degdisi Savën duke e promovuar në detyrën e valiut të Arqipelagut (Vilâyet-i Cezair-i Bahr-i Sefid – ishujt e Egjeut) dhe Qipros, me seli në ishullin e Rodosit.

Me t’u vendosur në ish-kryeqendrën historike të kalorësve të Shën Gjonit të Jerusalemit, në shkurt të vitit 1877, Sava emëroi myhyrdar (vulëmbajtës), pra, sekretar të përveçëm të tijin, Sami bej Frashërin, duke e ndihmuar të gjente një rang nëpunësie me rëndësi pas syrgjynit në Tripoli të Libisë dhe përpjekjeve të tij të para në botën e letrave. Pesë muaj më vonë, Sava i dha dorë Shemsedin Samiut të linte Rodosin dhe t’i bashkohej Abedin bej Dinos në Janinë, si kryesekretar në Komisionin e Armatimeve, me qëllim për të ndihmuar në ngritjen e një fronti qëndrese ndaj mëtimeve greke rreth Epirit në një moment mjaft të vështirë.

Vetë Sava nuk ndenji për shumë kohë në Rodos. Pak muaj pas emërimit në detyrën e valiut të Arqipelagut e gjejmë ministër të Punëve Publike në Stamboll, e fill më pas, vali të distriktit të sapokrijuar të Rumelisë Lindore, më 1878. Me thellimin e krizës lindore dhe kërcënimet që po i aviteshin Perandorisë Osmane nga të gjitha anët, sidomos për shkak të paqes së Shën Stefanit dhe Kongresit të Berlinit, Sava Pasha, poliglot, u emërua sekretar shteti për Punët e Jashtme pranë ministrit, Karatheodhori Pashës. Këtë të fundit, të ndodhur shpesh jashtë vendit në kuadër të Kongresit të Berlinit, Sava Pasha do ta zëvendësojë me mjaft shkathtësi, duke u bërë bashkëpunëtor diskret, por mjaft i afërt, i Abdylhamitit II, falë kjo edhe miqësisë me dr. Spiridhon Mavrojeni Pashën, kryeheqimin e sulltanit.

Dy muaj përpara se të ngarkohej me detyrën e lartë të ministrit të Jashtëm të Portës së Lumturisë, Sava Pasha, “një shqiptar skizmatik”, pra i krishterë ortodoks, siç e cilëson shtypi i kohës, u caktua në gusht 1879 si një nga tre emisarët osmanë në komisionin e përcaktimit të kufijve me Greqinë, në zbatim të Protokollit XIII të Kongresit të Berlinit. Punimet e këtij komisioni Sava Pasha do t’i ndjekë me një interes të posaçëm, duke luftuar për pothuajse një vit rresht, me një energji dhe aftësi për t’u habitur, çdo përçapje të qeverisë mbretërore greke për t’iu avitur Epirit dhe Janinës, gjë që prej një të krishteri ortodoks helenizant as nuk imagjinohej dhe që sfidonte edhe skemat më fantaziste të fuqive të mëdha dhe të shtypit të kohës.

Më 19 tetor 1879, një javë pasi në Stamboll ishte krijuar Shoqëria e të Shtypuri Shkronja Shqip, shumë prej themeluesve të së cilës ishin në fakt farefis i tij, Sava Pasha emërohej në qeverinë e Said Pashës Harixhie-Nazërë (Hariciye Nazιrι), ministër i Punëve të Jashtme i Portës së Lartë, me trajtim protokollar mbi shejhulislamin dhe të drejtën për të marrë pjesë në këshillin perandorak. Në historinë 5 herë shekullore të perandorisë së Osmanëve, Sava Pasha do të jetë i dyti ndër katër dinjitarët e vetëm të krishterë që do të promovohen në rangun e kryediplomatit të Portës. Deri kur kjo detyrë do t’i kalojë bashkëpunëtorit të tij, Abedin pashë Dinos, më 13 qershor 1880, në një situatë të brendshme e të jashtme tepër të ndërlikuar për sulltanin, dokumentet arkivore, por edhe shtypi ndërkombëtar i asaj kohe, dëshmojnë se, ku me “dinakëri” e ku fare çiltazi, Sava Pasha i qe kundërvënë fuqishëm cedimit të territoreve shqiptare në Plavë, Guci, Hot e Grudë, dhe sidomos cenimit territorial të Epirit nga mëtimet greke.

Pasi u “flijua” për shkak të intransigjencës së tij ndaj “këshillave të Europës”, Sava Pasha u rrek të shkëputej nga detyrat shtetërore për t’u marrë me punën e tij hulumtuese. Megjithatë, Abdylhamiti II nuk e humbi nga sytë. Me bekimin e autoritetit sulltanor, shkruan një autore, “Sava Pasha pat shërbyer si ndërmjetës mes Europës dhe botës islame, duke përfaqësuar shpesh vetë sulltanin në takime me delegatë europianë ne lidhje me shkëmbimet ndërfetare, sidomos në fushën e statusit ligjor dhe lirive tregtare të pakicave të krishtera të perandorisë” (S. Ghabrial). Ishte Sava Pasha që më 1880 e bindi shejhulislamin të mos i kundërvihej nënshkrimit nga Perandoria Osmane të një marrëveshje diplomatike për ndalimin e tregtisë së skllevërve nga Afrika. Ky mund të jetë rasti i vetëm në histori që një gayir-i müslim, një i krishterë, t’i ketë argumentuar nëpërmjet metodës hanefite autoritetit më të lartë fetar islam të Perandorisë Osmane dobinë e një vendimmarrjeje të caktuar. Metodën e ka përshkruar vetë Sava Pasha në traktatin e tij themelor (SAVVAS PACHA, vep.cit., I, I, 108-110).

Më 1885, edhe pse Sava nxori si pretekst probleme të rënda shëndetësore, Abdylhamiti II e detyroi pothuajse me forcë të rikthehej në Kretë dhe të paqtonte ishullin kryeneç, si vali i përgjithshëm me seli në Hania. Njohës i mirë i rrengjeve luftarake të gjiritasve dhe guvernator i dhënë pas kompromisit dhe ndërtimit të veprave publike, Sava u përball mbi të gjitha me konsujt grekë që e akuzonin si “të krishterë sa për sy e faqe” dhe si “të përkëdhelur të Abdylhamitit II”.

Dy vjet pas emërimit, Sava Pasha u tërhoq nga detyra e valiut pas shumë përpjekjesh, me ç’rast qeveria e caktoi si kryetar të një komisioni ndërmjetësimi të një konflikti juridik mes Patrikanës Ekumenike dhe Patrikanës së armenëve. Sava Pasha konkludoi në favor të Patrikanës Ekumenike, por qeveria nuk e miratoi raportin, duke hedhur kështu poshtë një punë të gjatë e rraskapitëse. Sava Pasha gjeti pretekst te kjo zbythje burokratike për t’u zhvendosur rreth 1890 në Paris, duke lënë përfundimisht pas Stambollin dhe Levantin.

Në prag të një moshe të thyer, pas një karriere të gjatë dhe rraskapitëse, gjatë së cilës brengat e pandashme nga pozitat e larta politike nuk më kanë penguar të ndiej gjithë satisfaksionin që një njeri mund të mëtojë në vendin e tij, u vendosa në Francë, duke dashur të kridhem në mjedisin më të ndriçuar dhe, e them me plot mirënjohje, më mikpritës të Perëndimit. Djaloshar, e kam njohur dhe vlerësuar këtë vend të bukur dhe me gjithë mungesat e gjata nuk jam çmësuar ta dua. Përfitoj nga vitet që më mbeten për të botuar studimet e mia mbi të drejtën dhe historinë, studime që zënë fill tri dekada më parë, të përpunuara dhe të përfunduara me gjithë telashet e jetës publike. Nuk pres asgjë nga njerëzit, ndërkohë që respektoj thellësisht ndjenjat e ndriçuara të savantëve të Perëndimit” (SAWAS PACHA, Le droit musulman expliqué, 1896, parathënie).

Në rezidencën e tij të Rue Desbordes-Valmore, në njësinë XVI të Parisit, Sava Pasha hartoi artikuj dhe konferenca mbi të drejtën islame dhe zbatimin e saj tek popullsitë muslimane nën sundimin perëndimor, si dhe mbi historinë e letërsinë, sidomos nëpërmjet letërkëmbimit me shkrimtaren dhe feministen frënge Juliette Adam. Më 1901, pak vite përpara se të ndërronte jetë, Sava Pasha botoi në Paris një testament moral, “Vuajtjet e shpirtit”, shkruar në greqishte katharevusa, në të cilin parashtronte idetë e tij mbi edukimin dhe kultivimin e individëve nëpërmjet shembujve nga antikiteti e deri tek bashkëkohësit, duke lëvduar dhe marrë për shembull “dajën” e tij – në fakt, kushëririn e parë të mamasë – ish-ministrin grek të Drejtësisë, Leon Melas, i cili në kundërshtim me pathosin luftarak grekomadh të kësaj familjeje shquhej “si një ithtar i vërtetë i virtytit dhe i moderacionit dhe që ua përcolli pasardhësve këtë trashëgimi të vyer përmes shkrimeve të tij morale dhe edukuese”.

Sava Pasha, i cili, sikundër dëfton Almanaku i Gotha-s më 1880, mbante gradën e bejlerbeut të Rumelisë dhe dinjitetet e larta të mushirit (mareshalit të ushtrisë perandorake) dhe vezirit, ishte dekoruar me shumë urdhra dhe medalje, mes të cilëve spikasnin urdhrat osmanë të Osmanies dhe Mexhidies (klasi I), ai i Luanit dhe Diellit të Persisë (klasi I), si dhe më shumë se 13 kordonë të mëdhenj nga shtete të huaja. Më 1904, Franca e ngriti në dinjitetin e Oficerit të Madh të Legjionit të Nderit. Ai ishte gjithashtu anëtar i shumë shoqërive savante në Francë, Greqi dhe në vise të ndryshme të Perandorisë Osmane. Një vit përpara se të ndërronte jetë e shohim ende aktiv në çështje politike dhe sociale, madje si anëtar të kolegjit të madh të riteve të obediencës më të madhe masonike frankofone, Këshillit suprem të Orientit të Madh të Francës.

Sava nuk pati jetë martesore, dhe ndërroi jetë në shtëpinë e tij, të rrugës Desbordes-Valmore 16e, më 22 maj 1905.

Me gjithë dashurinë e pashtershme për Francën, me siguri në zbatim të vullneteve të tij të fundit, e motra, Sofia, e solli trupin e të vëllait në qytetin e lindjes dhe të shkollimit të parë, në Janinë, për ta shtënë në banesën e mbrame në varrezën më mbresëlënëse të qytetit, atë të kishës Arhimandhriou, ku prehen janiniotët më të shquar, si, për shembull, vetë Panajot Aravantinoi.

Ndjenja e sinqertë e përkatësisë ndaj universit perandorak osman, ndjesia e gjallë e të qenit epirot shqiptar, respekti i thellë ndaj fesë islame dhe institucioneve të saj, sikundër dhe dashuria e pashtershme për kulturën dhe letrat greke, por edhe për kozmopolitizmin që zinte fill në një atashim të pathyeshëm ndaj gjuhës dhe qytetërimit francez, e karakterizuan të gjithë veprimtarinë dhe jetën e paklasifikueshme të shqiptarit Sava Pasha, e cila mbetet pak e studiuar në Turqi, përciptazi e trajtuar në Greqi dhe në Francë, dhe ende tërësisht e panjohur në Shqipëri.

* Jetëshkrim i autorit të veprës, “Studim mbi teorinë e të drejtës islame”, sjellë në shqip nga Botimet ALSAR.

soap 2 day