Vëllazërimi I familjeve për më shumë solidaritet human

Fondacioni “ALSAR” në bashkëpunim me Shoqatën “AYDER”me qendër në qytetin e Konjas,Turqi ka realizuar projektin “Vëllazërimi i familjeve për më shumë solidaritet human” që synonte dhurimin e ndihmave financiare dhe materiale për 10 familje të fëmijëve jetimë  të qytetit të Tiranës .
soap 2 day