VIZITA NË FAMILJET E FËMIJËVE JETIMË

Mbështetur në platformën e veprimtarive të solidaritetit ndaj fëmijëve jetimë, departamenti i jetimeve i Fondacionit “Alternativa e së Ardhmes” ALSAR, zhvilloi  një sërë  vizitash në shtëpitë e 50 fëmijëve jetimë ne qytetin e Tiranës, për të parë e njohur nga afër fëmijët e familjarët e tyre, kushtet në të cilat jetojnë dhe vështirësitë me të cilat përballen, duke synuar  në këtë mënyrë që me ndjenja të sinqerta vëllazërore t’iu  ofrojnë mbështetjen dhe  t’iu ngjallin  ndjenjat e shpresës e besimit për të ardhmen, duke kontribuar sadopak  në drejtim të lehtësimit të vështirësive ekonomike familjare.

soap 2 day